Diftar

In de gemeente Venray wordt afval ingezameld volgens het DIFTAR-systeem. Er zijn dus geDIFferentieerde TARieven. De hoogte van het tarief hangt af van het aantal keren dat afval wordt aangeboden. Een inwoner die vaker afval laat ophalen betaalt dus meer dan een inwoner die minder vaak de container laat leegmaken. Voor de hoogbouw geldt het aantal keren dat de trommel wordt geopend met de afvalpas. Ook wordt er een basistarief in rekening gebracht dat voor iedereen gelijk is.


De gemeente Venray verstuurt aan het begin van het jaar de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen waarop ook de aanslag afvalstoffenheffing (het basistarief van het vastrecht) staat. U ontvangt tweemaal per jaar het variabel recht (tarief per lediging). Dit betekent dat u in juli een aanslag ontvangt over het eerste halfjaar en in januari het jaar erop een aanslag over het tweede halfjaar.


Containers
Ieder huishouden heeft de beschikking over een tweetal afvalcontainers van 25, 40, 140 of van 240 liter, één grijze voor restafval en één groene voor gft-afval. Ook heeft ieder huishouden een afvalpas voor een bezoek aan het milieustation. Deze afvalpassen zijn bij hoogbouw/appartementen apart geactiveerd voor de ondergrondse containers.


Afvalpas voor ondergrondse containers
Enkel wanneer u in hoogbouw/appartement woont, kunt u met uw afvalpas de ondergrondse container in uw buurt openen. De pas is hier speciaal voor geactiveerd. Uw pas is gekoppeld aan uw adres en registreert het aantal keren dat u de trommel van de ondergrondse container opent. U betaalt dan ook alleen voor het aantal keren dat u de trommel opent. Bij verlies, diefstal of beschadiging kunt u een nieuwe pas aanvragen. De kosten zijn 16 euro. Dit bedrag ziet u terug op de variabele aanslag afvalstoffenheffing die u 2x per jaar ontvangt (in juli en in januari).


Tarieven afvalstoffenheffing (vastrecht en variabelrecht per lediging).
De tarieven zijn hier te vinden.