Informatie

Voor al uw vragen over diftar, containers en/of afvalpasjes kunt u terecht bij de gratis afvalinfolijn, telefoonnummer 088 - 0046345. .


Omruilen van de containers
Voor het omruilen of repareren van een container kunt u contact opnemen met de afvalinfolijn. Aan het omruilen van de containers zijn geen kosten verbonden. Het mag 1x per jaar.

Niet goed legen van containers
U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw container goed geleegd kan worden. Pas dus op voor vorst of te vast aandrukken. Elke lediging wordt in rekening gebracht, ook een gedeeltelijke.


Verhuizen
Wanneer u gaat verhuizen, moet u uw grijze en groene container op uw oude adres achterlaten. Dit geldt ook voor de afvalpas.


Afvalpas
De afvalpas hebt u nodig om toegang te krijgen tot het milieustation aan de Metaalweg 1d in Venray. En voor bewoners van hoogbouw (flat/appartement) om gebruik te maken van de ondergrondse container voor restafval.


De afvalpas is geen persoonsgebonden pas, maar het is een pas die gekoppeld is aan uw adres. Bij verhuizing levert u uw afvalpas met de verhuissleutel in bij de woningstichting / verhuurder of u geeft deze af aan de volgende eigenaar bij koopwoningen. Doet u dit niet dan zijn wij genoodzaakt u 16 euro in rekening te brengen. Dit bedrag is terug te vinden op uw aanslag afvalstoffenheffing.


Bij een nieuwbouwwoning neemt u voor een afvalpas en afvalcontainers contact op met de gemeente Venray. Als u binnen 3 maanden na uw verhuizing (datum verhuizing is gelijk aan datum zoals die is opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie) een nieuwe afvalpas aanvraagt, is deze gratis. Na 3 maanden zijn wij genoodzaakt u 16 euro in rekening te brengen. Dit geldt ook als u als nieuwe bewoner van een huurwoning of koopwoning geen afvalpas heeft.


Bij verlies, diefstal of beschadiging belt u gratis met de afvalinfolijn (tel. 088 - 0046345). U krijgt een nieuwe pas na betaling van 16 euro.